Đồng kiểm là gì?

Đồng kiểm là gì? tại sao không cho đồng kiểm hàng hoá khi mua online?

Đồng kiểm hàng hóa là gì? trong thương mại điện tử (TMĐT) trực tuyến là thuật ngữ chỉ việc hàng hoá được kiểm tra thông tin và đồng thuận thông tin từ nhân viên giao nhận và trước khi tiến hành xử lý vận đơn tới . Sau đó, quá trình này tiếp tục được …

Đồng kiểm là gì? tại sao không cho đồng kiểm hàng hoá khi mua online? Chi tiết »