Logistics là gì? logistics có phải là vận chuyển không?

Logistics là thành phần trong chuỗi cung ứng hàng hoá bao gồm việc: hoạch định, triển khai, kiểm soát quá trình vận chuyển và lưu trữ kho hàng hoá, dịch vụ, kể cả quá trình vận đơn từ khi xuất kho tới khách hàng tiêu thụ. Logistics là gì? Điều 233 Luật thương mại định …

Logistics là gì? logistics có phải là vận chuyển không? Chi tiết »