MaFreeship » Hỗ Trợ & Tư Vấn » Logistics là gì? logistics có phải là vận chuyển không?

Logistics là gì? logistics có phải là vận chuyển không?

Logistics là thành phần trong chuỗi cung ứng hàng hoá bao gồm việc: hoạch định, triển khai, kiểm soát quá trình vận chuyển và lưu trữ kho hàng hoá, dịch vụ, kể cả quá trình vận đơn từ khi xuất kho tới khách hàng tiêu thụ.

Logistics là gì?

Điều 233 Luật thương mại định nghĩa:

“Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”

Ở Việt Nam một số đơn vị trong ngành sử dụng từ “hậu cần” để thay thế logistics, việc tra cứu từ điển, google cũng cho ra kết quả “hậu cần”. Tuy nhiên, hầu hết giới chuyên gia hoạt động, nghiên cứu logistics lại đồng ý giữ nguyên từ “logistics” trong từ điển ngôn ngữ Việt để đảm bảo ý nghĩa của nó thay vì dịch sang Tiếng Việt. Có thể hiểu việc này như việc giữ nguyên các từ như: hacker, freeship, marketing, affiliate,…

Trong luật thương mại 2005 thuật ngữ logistics cũng được sử dụng và phiên âm theo tiếng Việt là “lô-gi-stíc”.

Vậy Logistics hiểu thế nào cho đúng?

Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP), thì logistics được định nghĩa như sau:

“Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung/cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Ở một số mức độ khác nhau, các chức năng của logistics cũng bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách hàng. Quản trị logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ thông tin.”

Với cá nhân MaFreeship.com nhận định thì chúng ta nên hiểu logistics là toàn bộ hệ thống vận hành hàng hoá từ khâu nhập hàng, phân phối tới người tiêu dùng (đại lý, công ty, khách hàng…).

Thảo luận của bạn