Video quá trình khi đóng gói hàng hoá hoặc mở hàng hoá là bằng chứng quan trọng?

Lưu ý: đối với các đơn hàng không cho đồng kiểm, đơn hàng mua online tốt nhất trong tất cả các bước đóng gói hàng hoá (người bán) và mở hàng hoá (người mua) thì mọi người nên quay video chi tiết từ đầu tới cuối. Điều này tuy bất tiện nhưng hiện tại là …

Video quá trình khi đóng gói hàng hoá hoặc mở hàng hoá là bằng chứng quan trọng? Chi tiết »